Geodetické práce během stavby

1. vytyčení stavby

Vytyčení stavby musí provádět úředně oprávněný zeměměřický inženýr ( ÚOZI). Protokol o vytyčení stavby budete potřebovat ke kolaudačnímu rozhodnutí.
Vytyčení stavby můžete také objednat u nás, kde Vám vytyčíme nejenom lomové body stavby, ale i směry jednotlivých stěn, základů na lavičky a dle projetu Vám v terénu vyznačíme výškový fix.

2. zaměření nově vybudovaných inženýrských sítí

V průběhu stavby je třeba u geodeta objednat zaměření nových inženýrských sítí před jejich záhozem. Zaměřují se všechny lomové body vrchu potrubí, kabelů, redukce, změny materiálů, křížení, spojky, ...Tyto práce také můžete objednat u nás. Toto zaměření potom využijeme pro zaměření skutečného provedení stavby, které také potřebujete pro vydání kolaudačního rozhodnutí.

3. kontrolní měření stavby

V průběhu stavby většího rozsahu, při změnách dodavatele je třeba kontrolní měření stavby ( kontrolní měření jednotlivých výšek podlaží, dodržení geometrických parametrů staveb dle projektu, svislostí a umístění stěn, sloupů, pilířů, ocelových konstrukcí, výtahů, ........)
Tyto speciální práce také provádíme s využitím nejnovějších technologií a přístrojů.