Reference

• geodetické práce v zahraničí: Indie, Španělsko, Řecko, Turecko, Azerbajdžán, ..

• hlavní a odpovědný geodet při výstavbě haly "SAZKA ARÉNA"( O2 ARÉNA) v Praze

• tvorba a údržba digitálních technických map měst a obcí

• hlavní a odpovědný geodet při výstavbě závodů SIEMENS, CONTINENTAL, TYCO, divadla v Trutnově, ..

• tvorba a údržba map čísel popisných a orientačních plánů měst, obcí a zájmových celků

• tvorba a údržba územně analytických podkladů ( ÚAP)

• pozemkové úpravy

• komplexní práce v katastru nemovitostí a inženýrské geodézii pro města, obce, správce IS, závody, ..

portasky