Vyjádření správců inženýrských sítí

zajištění vyjádření od správců inženýrských sítí o průběhu inženýrských sítí potřebné pro
mapové podklady pro investiční výstavbu
samotnou výstavbu
vytyčení inženýrské sítě v terénu