Zaměření fasády, interiéru budovy

digitální vyjádření povrchu fasády domů,význačných budov ( kláštery, kostely, historické budovy, ..)
interiér budovy - zaměření jednotlivých místností, schodišť, vchodů, oken, otvorů, vyjádření kleneb, obkladů, rozdílných druhů povrchů, ..

fasady

interiery