Budování Podrobného polohového (dále jen PPBP) a výškového bodového pole

  • budování PPBP metodou GPS za dosažení 1.-3. tř. přesnosti
  • budování výškových polí digitálním nivelačním přístrojem s dosažením parametrů velmi přesné nivelace