Mapové podklady pro projekční práce

- geodetické zaměření stávajícího polohopisu, výškopisu, povrchových znaků inženýrských sítí, inženýrských sítí,    zeleně, ...
- mapové podklady slouží jako podklad pro projekční práce staveb, komunikací, lanových drah, inženýrských sítí, ...

mapove podklady pro projekcni prace 01

mapove podklady pro projekcni prace 02