Zaměření skutečného provedení stavby

23 zamereni skutecneho provedeni stavbyZaměření skutečného provedení stavby požaduje stavební úřad ke kolaudaci. 
Jedná se o zaměření nově vybudovaného polohopisu, výškopisu, povrchových znaků inženýrských sítí a inženýrských sítí.