Kontrolní měření skutečného provedení staveb

06 inzenyrska geodezieKontrolní měření skutečného provedení staveb provádíme pro kontrolu přesnosti stavebních činností. Výsledkem geodetickách prací je technická zpráva o kontrolním zaměření skutečného provedení stavby, včetně vyhodnocení odchylek.