Zaměření podzemních a nadzemních vedení inženýrských sítí

  • vodovodního vedení
  • kanalizace
  • horkovodu
  • elektrických kabelů a zařízení distribuční sítě ČEZ
  • spojových kabelů
  • plynovodních vedení a zařízení distribuční sítě RWE
  • datových kabelů
  • ostatních vedení

20 zamereni inzenyrskych sitiSprávci podzemních a nadzemních vedení inženýrských sítí mají vypracovány požadavky na zaměření jejich sítí a související geodetické práce.

 

Pro stavebníka zaměřujeme prostorovou polohu podzemních a nadzemních vedení inženýrských sítí dle požadavků správců inženýrských sítí . U podzemních vedení inženýrských sítí je nutné zaměřit vedení inženýrské sítě před záhozem.

 

Výsledkem geodetických prací je technická zpráva o zaměření skutečného provedení inženýrské sítě.

 

 

Inženýrské sítě ve správě správců inženýrských sítí zaměřujeme ve výměnném formátu jednotlivých správců. 

 

Inženýrské sítě, které nejsou ve správě správců inženýrských sítí zaměřujeme ve výměnném formátu 
požadovaném pro tvorbu digitální technické mapy města (dále jen DTM), pokud se v dané oblasti nachází