Vytyčení stavebních objektů

19 vytyceni patky sloupu lanove drahy

V souladu s platnou legislativou /stavební zákon, vyhlášky, normy/ vytyčujeme pro stavebníka nebo jeho zástupce /dodavatele stavby/ prostorovou polohu staveb, podrobné body stavby. Výsledkem geodetických prací jsou vytyčené body na stavbě dokumentované v protokolu o vytyčení.