IČ: 49813081
DIČ: CZ 49813081

Geodézie Krkonoše s.r.o.

je geodetická společnost s působností po celé České republice, ale i v zahraničí.

 

Nabídka komplexních služeb v oboru geodézie a kartografie

Zaměstnáváme specialisty v oblastech:

• inženýrské geodézie
• mapování
• kartografie
• katastru nemovitostí
• pozemkových úprav
• geografických informačních systémů
• geoinformačních technologií